ESP

Neteja de conductes a Barcelona

Furandos fa els seus primers passos per l'any 2002. Som una empresa creada davant la necessitat a Espanya de donar solució a la reforma i manteniment de conductes de FUM, AIRE I AIGUA.


Tots ells amb alts costos de substitució.


Inicialment es va crear com a concessionària del sistema de rehabilitació de conductes FURANFLEX, i posteriorment, a la vista de les necessitats dels seus clients ha anat implementant nous serveis entre els quals es troben: neteja de conductes i xemeneies, restauració de canonades, visionats tècnics i la rehabilitació de dipòsits d'aigua calenta sanitària i freda de consum humà.


L'empresa es troba en continu desenvolupament per oferir solucions tècniques i innovadores en la rehabilitació i el manteniment d'instal·lacions i edificació, buscant sempre un equilibri en els costos tècnics, per poder oferir el millor preu qualitat.


Furanflex

Una nova tecnologia per a la reparació sense obres de sortides de fums (xemeneies) i conductes de sanejament, pluvials i de ventilació.


Ctresc

Acumuladors i dipòsits: Rehabilitació de dipòsits aigua calenta sanitària i aigua freda de consum humà.


Visionats Tècnics

Informes de patologies a l'interior de conductes de fum, aire i baixants amb enregistrament.


Escuraxemeneies. Serveis de manteniment i neteja de xemeneies i conductes.

Sabies què les condicions del teu habitatge afecten directament el teu estat de salut? Realitzem mesuraments mediambientals i estudis detallats de la situació dels conductes, xemeneies, baixants i similars i oferim un diagnòstic detallat del seu estat i repercussió.